Vidin Park og Jernporten
Vidin ligger på den bulgarske side af Donau og er centrum for landets skibsbyggeri. Her kan man besøge fortet Baba Vida fra det 13.århundrede. Med Jernporten dæmmes Donau op for at give mere sikker sejlads gennem en 100 kilometer lang slugt. Dæmningen hæver vandstanden med 30 meter. Visse steder er Donau mere end 80 m dyb.
Bestil din stand - AVC MARKED
kr. 120,-
 AVCnet
 AVCauktion − AVCmarked
 HQx
Få klippet på DVD
 • Kontakt redaktionen
News1.dk
En verden af friske nyheder
topbildele.dk
NYHEDSFILM UDEN SPÆRING..................SPONSORBETINGELSER: 86 987089 20 713400
REDAKTIONELT NYT
Fortsæt

> SEND PRESSENYHEDER

> SEND PRODUKTNYHEDER

> SEND PRESSEINFO OM NYT FIRMA


VI SENDER LOKALE TV NYHEDER FRA 9 TVSTATIONER I ØSTJYLLAND

   * NYHEDER
  * AKTUELT
* MUSIK
  * KULTUR